Faaliyetler

Akkder Üyeleri arası etkileşimi artırmak için etkinlikler düzenlenmektedir.